Roan kommune er den kommunen på Fosen hvor den kommunale lånegjelda fordelt på hver innbygger er størst viser Kostra-tallene for 2016. Fordelt på de 959 innbyggerne var den på 116 457 kroner.

Minst i Osen

Nabokommunen i nord, Osen, ligger i den andre enden av statistikken for Fosen. Der var den kommunale lånegjelda per innbygger på bare 33 419 kroner i 2016.

Leksvik hadde den nest laveste gjelda med 48 045 kroner per innbygger. Deretter følger Ørland med 86 524 kroner og Åfjord med 91 475 kroner.

Nest høyest i Rissa

I Bjugn var lånegjelda på 96 532 kroner per innbygger, mens den i Fosens største kommune, Rissa, lå på 99 310 kroner per innbygger.