Saken ble i realiteten avgjort da Arbeiderpartiet i et gruppemøte tirsdag kveld bestemte seg for å gå for ny Vanvikan-skole.

Akkurat slik Fosna-Folket skrev før møtet, var det Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og halve SV som stemte for videregående i Vanvikan. Miljøpartiet De Grønne, Pensjonistpartiet og Rødt støttet som ventet ikke dette forslaget.

Sikker på Vanvikan

- Det føles godt å gå inn for landing i en sak som mange av oss har jobbet med lenge. For lenge, vil sikkert flere mene. Det ligger imidlertid et stort ansvar i å forvalte fellesskapets penger. Når vi investerer flere hundre millioner kroner må vi vite hva vi gjør, og vi må tro på det.

- Arbeiderpartiet går inn for å bygge en ny skole i Vanvikan. Det er et prosjekt vi er overbevist om at blir bra. At vi har fått fram utfordringene, øker sjansene for at vi lykkes, sa Arbeiderpartiets Hanne Moe Bjørnbet da hun var første kvinne på talerstolen da saken ble diskutert på fylkestinget onsdag.

Hun og flere andre talere påpekte fordelen av nærheten til forsknings- og utdanningsmiljø i Trondheim samt de høyteknologiske bedriftene i Vanvikan.

Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen fremmet forslag om å opprettholde dagens Leksvik og Rissa videregående skole.

- Vi vet jo stemmetallet før vi begynner diskusjonen, men Pensjonistpartiet har gjennom valgprogrammet forpliktet oss til å gå for å opprettholde begge skolene. Uansett hva vi gjør i dag, så er det et splittet folk på Fosen. Jeg håper man samler seg, men det kan bli vanskelig for reaksjonene er såpass store. Nå er båten gått. Vanvikan er valgt. Så får vi håpe at flere i Trondheim også velger Vanvikan. Avstanden er jo ikke så stor, sa Nilsen.

Langt løp

Indre Fosen kommune har i dag to videregående skoler: Én i Leksvik og én i Rissa. Da gamle Leksvik og Rissa kommuner forhandlet om sammenslåing på nyåret i 2015, ble ny videregående skole i Vanvikan et sentralt punkt i intensjonsavtalen om sammenslåing.

Fylkestinget i Nord-Trøndelag fylkeskommune gikk i 2016 inn for bygging av ny videregående i Vanvikan, mens avgjørelsen lot vente på seg i Sør-Trøndelag. Etter flere utsettelser, bestemte fylkestinget i nye Trøndelag fylkeskommune seg i desember i fjor for å kun utrede ny skole i Vanvikan. Like før påske kom fylkesrådmannens innstilling. Den anbefalte bygging av videregående i Vanvikan. I dag ble denne innstillingen vedtatt.

Kostnader

Nå skal den nye skolen i Vanvikan detaljprosjekteres.

«Planarbeidet for ny videregående skole i Vanvikan starter opp snarest. Kostnader til planarbeid fram til kontrakt om bygging foreligger våren 2020, finansieres innenfor rammer angitt i økonomiplan 2018-2021. Kostnadene finansieres med låneopptak og momskompensasjon», heter det i fylkestingets vedtak.

I 2020 skal saken om ny skole i Vanvikan tilbake til fylkestinget for endelig godkjenning av kostnadsramme. Per i dag har skolen på havna i Vanvikan en anslått prislapp på 347,35 millioner kroner.

Slås sammen

Dersom Vanvikan-skolen passerer den siste kontrollsjekken i fylkestinget i 2020, stikkes spaden i jorda. I henhold til fylkestingets vedtak skal den nye skolen stå ferdig til skolestart i 2022. Nyskolen vil ha en kapasitet på 300 elever.

Det vil frem til 2022 være drift i lokalene til dagens Leksvik- og Rissa videregående skole. De to skolene vil imidlertid bli slått sammen med felles administrasjon fra 1. august 2019.

«Fylkesrådmannen bes sette i gang en organisasjonsprosess med ansettelse av felles rektor for den nye videregående skolen innen utgangen av 2018. De ansatte ved Leksvik og Rissa videregående skoler skal tas aktivt med i den videre organisasjonsprosessen», står det i fylkestingets vedtak.

Les mer: Alt om havneskolen.