Det er Trøndelag fylkeskommune som avslår søknaden fra Rauma Stamfisk AS, som eies av SalMar Farming AS.

1560 tonn

Det var i oktober i fjor at selskapet søkte om etablering av oppdrettsanlegg ved Naglen, som ligger ute i havet mellom Vallersund og Valsneset. Selskapet ønsket en biomasse på 1560 tonn ved lokaliteten.

Både Marine Harvest AS Norway, som driver med både fabrikk og stamfisk i Bjugn, samt Fosen Naturvernforening uttalte seg kritisk til etableringa da søknaden var ute på høring.

Ja fra politikerne

Søknaden ble behandlet av planutvalget i Bjugn 7. mars i år, som stilte seg positive til etableringa. I vedtaket viser de til at oppdrettsanlegget er i tråd med kommuneplanens arealdel for området.

«Etter en konkret vurdering av andre interesser i området finner Bjugn kommune at anlegget i utgangspunktet kan tillates», heter det i vedtaket fra planutvalget.

Naglen ligger i havet mellom Vallersund og Valsneset, like vest for Halorhavn. Foto: Google Maps

For korte avstander

Mattilsynet Region Midt avslo imidlertid søknaden 8. juni i år. Årsaken er at Naglen ligger for tett på andre stamfisklokaliteter og brakkleggingsgrupper i området.

«Det er også svært kort avstand til farled med ikke ubetydelig transport av fisk og ensilasje. Lokaliteten er også strømsvak», skriver Mattilsynet i avslaget.

Det er Trøndelag fylkeskommune som har fattet endelig vedtak i saken 12. juni, med bakgrunn i avslaget fra Mattilsynet.

– Trangt om plassen

Leder i planutvalget og varaordfører i Bjugn, Hans Eide (Sp), sier til Fosna-Folket at det begynner å bli krevende å finne ledige og passende areal til nye oppdrettsanlegg i kommunen.

– Vi har 383 kvadratmeter med hav i Bjugn som er båndlagt av Forsvaret, og Stjørnfjorden er definert som laksefjord og dermed ikke åpen for oppdrett. Så det er klart at det er trangt om plassen, sier Eide.

Ønsker sambruk

Ifølge Eide jobber kommunen opp mot sentrale myndigheter for å få frigitt deler av skytefeltene som Forsvaret disponerer i kommunen.

– Som et ledd i å få kampflybasen til Ørland la Bjugn kommune inn disse sjøarealene. Den gangen tenkte vi ikke på å kreve å få tilbake arealet på skytefeltet ved Vågan, som ser ut til å bli svært lite brukt av Forsvaret. Alternativt ønsker vi å få til sambruk med Forsvaret, der man kunne lagt ut merder og eventuelt flyttet dem når det er øvelser, sier varaordføreren.