Stjern og Per Ivar Markanes lakseforvaltninga sier tilskuddet fra oppdrettsbedriften er viktig for at dette prosjektet i det hele tatt skulle bli noe av. Samtidig gir dataene om fiskeoppgangen som registreres viktig informasjon både for lakseelvene og oppdrettsnæringa.

– Vi har felles nytte og glede av dette, sier Markanes.

Nasjonal stamme

Åfjorden har fått status som nasjonal laksefjord og de to elvene har også nasjonal status.

– Det er et ganske unikt vassdrag på flere måter. For eksempel har de to elvene felles munning, sier Stjern.

De to lakseførende elvene er ikke bare gyteplass for en solid laksebestand, men de er også viktige for sjøørreten.

– Det er nesten sånn  at det er for mye sjøørret, sier Markanes. Han sikter til at de to artene bruker de samme gyteplassene. Så langt er det imidlertid ingen ting som tyder på at det er noen konflikt mellom disse to artene. En har heller ikke sett at det har ført til omfattende hybridisering, altså at de to artene blander seg.

Kortsalg

Markanes og Stjern er ikke bare opptatt av at bestanden av anadrom fisk i elva skal forvaltes, men de er også opptatt av miljøet blant fiskerne.

– Stemninga er viktig, og jeg synes den har blitt bedre, sier Stjern.

Lakseforvalterne har en god dialog med fiskerne, og de har også lyktes med å få de aller fleste til å registrere fangsten og å sende inn skjellprøver. Samspillet mellom laksefiskere, forvaltning og oppdrettsnæring er noe som alle parter drar nytte av, mener Stjern og Markanes. Informasjonen som samles inn gir mye nyttig informasjon om tilstanden til laksestammen. En fisker som ikke tar skjellprøver får ikke kjøpt nytt kort. At de langt på veg har lyktes med forvaltninga kan en se av at sesongen ble forlenget av myndighetene. Stordalselva åpnet fisket 15. mai i år og Norddalselva åpnet 1. juni.

– Vi har oppnådd tillit fra sentrale myndigheter, sier Stjern.

Et system

Kameraene som observerer laks som vandrer opp elva og smolt som vandrer ut, har vært i bruk i Stordalselva ei stund. Der har de laksetrappa i Støvelfossen som er et naturlig samlepunkt der fisken kan registreres. I Norddalselva er det satt opp stengsler som tvinger fisken inn i åpninger der den registreres. Det er opprettet et system for registering av fangster på www.inatur.no.

Markanes finner fort ut at det akkurat når han nevner dette, har det blitt tatt åtte lakser i Stordalselva. Som et apropos sier Stjern at det jobbes med å få til et system med bruk av apper på mobiltelefon.

Kameraovervåket

I Stordalselva finner et kamera i Støvelfossen og Årbogfossen. I Norddalselva er det fire kameraer. Dette er innretninger som koster betydelige summer, og Markanes sier de neppe hadde hatt økonomi til det om det ikke var for sponsoren.

Nå håper Stjern og Markanes, på laksefiskeres sære vis, at det blir rikelig med regn framover. Det får laksen til å gå opp i elva.

– Vi har ikke fått inn noen målinger ennå, men det blir veldig interessant å se når den kommer, sier Stjern.