Helsedirektoratet har invitert flere kommuner i Sør-Trøndelag til et møte, i forbindelse med at det skal opprettes et nytt nødnett.

I Fosen dreier dette seg om kommunene Rissa, Åfjord, Bjugn og Ørland. Møtet skal holdes på Orkdal sykehus 25.oktober.

Helsedirektoratet er gitt i oppdrag av helse- og omsorgsdepartementet å ivareta myndighetsforankringen og koordinere nødvendige forberedelser for innføring av nytt nødnett i kommuner og helseforetak.

For kommunene i Nord og Sør-Trøndelag begynner det nå å nærme seg tidspunkt for bestilling av kontrollrom og antall operatørplasser ved legevaktsentralene. Kommunene vil få radioterminaler (håndterminaler) for å dekke lege i vakt beredskap. Informasjon i møte vil være nyttig for kommunene i forhold til vurdering av behov og videre avklaringer i forhold til bestilling.

Kommunen skal ha ett fast legevaktnummer som gjelder hele døgnet.

Dette skal svares av legevaktsentral (LVS).

Denne skal dekke de funksjonskrav som er definert i akuttforskriften, samt ha nødvendig utstyr funksjonsgodkjent av Helsedirektoratet, etter forskrift om tekniske funksjonskrav til kommunikasjons teknisk utstyr som inngår i helsetjenestens kommunikasjonsberedskap.