Fylkesrådmannens innstilling, som blant annet sier at en felles videregående skole bør lokaliseres på ett sted i Indre Fosen, ble vedtatt.

– Det ble i vedtaket slått fast at det skal være én skole på et skolested, både Rissa og Vanvikan utredes. Dette er for å få oversikt over alle sider ved saken, også økonomien, før vi tar en endelig beslutning i desember, sier komiteleder Hanne Moe Bjørnbet (Ap) til Fosna-Folket.