I innstillingen skriver fylkesrådmannen at en felles videregående skole bør lokaliseres på ett sted i Indre Fosen. Fylkesrådmannen skriver videre at skal gjennomføres et planarbeid for å finne ut om skolen skal plasseres i Rissa eller i Vanvikan.

- Lynklare på Vanvikan

Fylkesrådmannens innstilling er ikke så klar som Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H) skulle ha ønsket.

- Fellesnemnda for Indre Fosen har sagt at det mest framtidsrettede er å plassere en ny videregående skole i Vanvikan. Det er blant annet med tanke på elevgrunnlaget. Med en skole enten i Leksvik eller Rissa vil elevgrunnlaget for en skole bli mere usikkert. Med en plassering i Vanvikan tar vi hensyn til elever både fra Rissa og Leksvik. Ungdomsrådet i Indre Fosen har sagt Vanvikan, og det at ungdommene peker på Vanvikan synes jeg må legges vekt på. Næringslivet peker på Vanvikan. Jeg skjønner at enkelte butikker i Rissa vil ha en skole i Rissa, men det synes jeg er kortsiktig tenking. Vi er lynklare på at Vanvikan er det rette stedet. Vi har tre tomtealternativer i Vanvikan, sier Saghaug.

- Svak og skuffende

Heller ikke kommunepolitiker Torkil Berg, Leksvik Ap, er fornøyd med innstillingen fra fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag.

- Innstillingen slik jeg har fått den referert er svak og skuffende. Intensjonsavtalen mellom Rissa og Leksvik om kommunesammenslåing sier at det skal arbeides for en felles videregående skole i Vanvikan. Dette var et svært viktig punkt. I fylkesrådmannens innstilling står det at det skal utredes om skolen skal legges til Rissa. Hvorfor er ikke  Leksvik foreslått utredet som plasseringssted for skolen når Rissa er det? Det er kommet en del høringssvar til denne saken, og jeg skjønner at butikkene i Rissa vil ha en skole i Rissa. De liker ikke å miste en del av kundegrunnlaget. Jeg tror vi ville fått det samme svaret fra Leksvik med tanke på Leksvik videregående skole og tap av kundegrunnlag, sier Berg.

- Synes det er greit

Rissa-politiker Per Brovold (SV) synes det er greit at fylkesrådmannen forslår at både Rissa og Vanvikan utredes som plasseringssted for en ny felles videregående skole.

- Jeg synes det er greit at begge stedene utredes. Det er mye som må legges til rette for å drive en skole, og det er mye som det må tas hensyn til. Det skal tross alt brukes flere hundre millioner kroner. Dette er en sak for fylket. Det er fylket som skal drive skolen, og det er fylkestingspolitikerne som skal ta avgjørelsen, sier Brovold.

Fylkesrådmannens innstilling

Dette er innstillingen medlemmene i komite for opplæring og tannhelse skal ta stilling til:

Fylkestinget vedtar:

1. Det legges til grunn en felles videregående skole, lokalisert på ett sted, i Indre Fosen. Skolen skal ha en kapasitet på 300-320 elevplasser fordelt på studieforberedende opplæring, samt lette og tunge yrkesfag.

2. Fylkesrådmannen bes i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune gjennomføre et planarbeid med sikte på klargjøring av økonomiske forhold knyttet til drift og investering for felles videregående skole i Rissa eller aktuelt tomtealternativ i Vanvikan. Ny sak som grunnlag for beslutning om eventuell realisering med framdriftsplan og investeringsramme eller planleggingsramme for videre prosjektering og konkurranse legges fram for politisk behandling i desember 2017.

3. Samlet økonomisk ramme for planlegging fram til politisk sak i desember 2017 settes til 3 millioner kroner inkludert merverdiavgift.

4. Komite for opplæring og tannhelse holdes løpende orientert om status og framdrift i prosjektet.