I mange år har Dagrun Nygård (88) slitt med taklekkasje i trygdeleiligheten sin. Nå forventer hun at huseieren ordner opp.

Det er 13 år siden Dagrun Nygård flyttet inn i trygdeleiligheten i Hasselvika Sanitetsforenings Stiftelse Bo og Aktivitetssenter. Da var leiligheten ny. Ikke mange årene etter oppstod taklekkasjen.

- Jeg satt i godstolen min, og så merket jeg at jeg ble bløt på skuldra. Jeg forstod ikke hvor vatnet kom fra, men fant etter hvert ut at det kom fra taket. Jeg sa i fra til sanitetsforeninga med en gang, men ingenting ble gjort. Det har dryppet vatn senere også og jeg har sagt i fra. De har vært her og sett på det, og det har vært noen oppå loftet og undersøkt, men jeg vet ikke hva de har gjort, sier Nygård. Flere av takplatene inne i leiligheten hennes bærer tydelig preg av det er noe galt og at det har pågått over lengre tid.

- Det er helst når det er vind og regn at det lekker, sier Nygård som ikke kjenner til at det er lekkasje i de tre andre leilighetene i bo- og aktivitetssenteret som ligger i Hasselvika sentrum.

Det er Hasselvika Sanitetsforening som står som eier av de fire leilighetene, og styreleder for Hasselvika Sanitetsforenings Bo og Aktivitetssenter er Eivind Sørensen. Han er godt kjent med problemet i Nygårds leilighet.

- Vi hyret inn et snekkerfirma for å finne lekkasjen, men de har ikke greid det. Nå har vi et  styrevedtak på at vi skal avvente til vi får melding om neste gang det lekker i leiligheten hennes. Sjansen for å finne ut av det er større da, mener vi, sier Sørensen.

TAKPLATENE bærer tydelig preg av at noe ikke er som det skal.