Mandag kveld melder Ørland kommune om 12 nye smittetilfeller. 124 personer som har vært eller er omfattet av det pågående smitteutbruddet.

– De fleste smittede har milde symptomer. Vi har en eldre person i risikogruppe som er innlagt på St. Olavs Hospital som følger av smitte, skriver kommunen i en pressemelding.

Økt bruk av munnbind

De skriver videre at en pasient ved Bjugn helsesenter, og en beboer i omsorgsbolig har blitt smittet.

– En pasient ved Bjugn helsesenter har påvist koronavirus. Pårørende til pasientene på avdelingen er varslet. Vedkommende har ingen symptomer. Vi har også fått smitte til en beboer i omsorgsbolig som følges opp av kommunens hjemmetjeneste, skriver kommunen.

På grunn av høyt smittepress i kommunen, er det økt bruk av munnbind for ansatte i helsetjenesten.

– Dette gjør vi for å beskytte mot koronasmitte og annen smitte for pasienter og personalet.

– Situasjonen er uforandret

Kommunen skriver videre at flere av de 124 personene som er blitt koronasmittet i det pågående utbruddet har gått ut av isolasjon.

– Situasjonen er uforandret sammenlignet med slutten av forrige uke, men trenden siste dager viser at det er en større andel voksne av de smittede. Vi har fortsatt tilfeller med ukjente smitteveier.

– Færre elever og trinn berørt

Botngård barneskole, Brekstad barneskole, Opphaug skole, Ørland ungdomsskole, Fosen videregående skole og Futura barnehage er berørt av smitteutbruddet.

– Det er færre elever og trinn som nå er berørt, og flere har avsluttet jevnlig testing, står det i pressemeldingen.

Ber om at innbyggerne følger råd

På grunn av økende covid-19 smitte og risiko for økt belastning på helse- og omsorgstjenestene ber kommunen om at innbyggere følger rådene som er gitt etter anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet:

  • Hold deg hjemme om du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer – og test deg

  • Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne en meter

  • Vurder bruk av munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom

  • Vurder bruk av hjemmekontor når det er mulig

  • Reduser antallet nærkontakter

Det aller viktigste er at folk som blir syke holder seg hjemme, og har lav terskel for å teste seg, skriver kommunen.

– Kommunen opprettholder testing for hustandsmedlemmer, uavhengig av vaksinestatus, med daglig testing i syv dager. Kommunen opprettholder også hyppig testing for trinn som har elever med påvist smitte. Det samme gjelder for avdelinger i barnehage.

– Viktigere enn noensinne

Ordfører i Ørland kommune, Tom Myrvold, registrerer at svært mange foreldre stiller spørsmål ved at strengere tiltak ikke innføres.

– Spesielt i skole og barnehager. Studier fra skoler og ulike modelleringsstudier tyder alle på at jevnlig testing vil være et bedre alternativ enn å stenge klasser/skoler. Den smittereduserende effekten vil være bedre, og elever får langt færre tapte skoledager. FHI er tydelige på at jevnlig testing kan fungere som et sikkerhetsnett mot større smitteutbrudd og generell smitteøkning, i områder med relativt høy smitteforekomst og/eller smitterisiko. Fagfolk er tydelige på at det vil være mer hensiktsmessig og mindre inngripende enn for eksempel å begrense undervisning i skolen, eller stenge fritidstilbud. Det å følge faglige råd og anbefalinger er viktigere enn noensinne. Noe annet vil være uforsvarlig, sier ordfører Tom Myrvold.

Tom Myrvold Foto: Ina Marie Holseth