– Vi har fortsatt en økende smitte og siste to dager også tilfeller av voksne smittede med ukjent smittevei, skriver Ørland kommune i en pressemelding torsdag kveld.

Flest nærkontakter

Av de til sammen 85 personene som har fått påvist korona de siste to ukene, har flere nå gått ut av isolasjon. Fremdeles er flertallet av de som har fått påvist smitte, nærkontakter og hustandsmedlemmer av tidligere smittede, opplyser kommunen.

I pressemeldingen kommer kommunen nå med en rekke råd om hvordan innbyggerne bør håndtere situasjonen. Rådene gjelder også personer som er vaksinert mot korona:

  • Hold deg hjemme om du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer – og test deg

  • Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne en meter

  • Vurder bruk av munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom

  • Vurder bruk av hjemmekontor når det er mulig

  • Reduser antallet nærkontakter

Rådene gis etter anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, opplyser kommunen.

Disse rådene gis nå i alle kommuner som opplever økende smitte, og er dermed ikke unike for Ørland kommune.

I et brev til alle landets kommuner 4. november, opplyser helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg at det fra sentralt hold vil bli iverksatt en rekke kommunikasjonstiltak for å forsterke smittevernrådene, skriver VG.

Ny skole rammet

Fem skoler var frem til torsdag ettermiddag berørt av utbruddet: Botngård barneskole, Botngård ungdomsskole, Brekstad barneskole, Opphaug skole, Ørland ungdomsskole.

Torsdag kveld ble det kjent at også Fosen videregående skole er berørt av utbruddet.

– Kommunen opprettholder også hyppig testing for trinn som har elever med påvist smitte, skriver kommunen i pressemeldingen.

Det innføres også flere tiltak i skolen.

– På bakgrunn av at vi fortsatt har økt smitte, med deltavarianten som er veldig smittsom, har kriseledelsen besluttet tiltak i grunnskolene i tillegg til råd og intensivt testregime, skriver kommunen i meldingen.

Ukjent smittevei

Følgende tiltak blir gjeldende fra og med fredag 5. november til og med fredag 12. november:

  • Kantinetilbudet reduseres

  • Felles samlinger utgår

  • Forsterket renhold

Rådene til befolkningen og tiltakene som er gjort rede for er vurdert å kunne gi en smittereduserende effekt med å forebygge og hindre smittespredning.

– Rådene og tiltakene gis med bakgrunn i lokalt smittepress, ukjente smitteveier, press på de kommunale helsetjenestene og en mer krevende ressurssituasjon grunnet høyt fravær, skriver kommunen.

På grunn av smitteutbruddet, innføres det nå også ekstra tiltak i helsetjenesten, ved økt bruk av munnbind for ansatte, for å beskytte pasienter og ansatte mot smitte.

– Vi har dedikerte ansatte med høy faglig integritet som vi må stole på. Det må vi ikke glemme, aller minst når det er som mest krevende, uttaler Tom Myrvold, ordfører i Ørland, i pressemeldingen.

Testløp

I tillegg oppfordrer kommunen alle barn og voksne som er i et testløp om å ha lav sosial aktivitet. Dette gjelder spesielt fritidsaktiviteter. De som er i et testløp kan gå på skole og jobb.

– Å være i et testløp er et smittereduserende tiltak for å avdekke koronavirus så tidlig som mulig og før smitteførende periode starter, skriver kommunen.

Også vaksinerte personer som bor i en husstand med en person som har fått påvist korona, må nå testes daglig i sju dager.

Mest smittsom

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har i kveld sendt brev til landets kommuner med råd om håndtering av økende covid-19 smitte og risiko for økt belastning på helse- og omsorgstjenestene.

– Det aller viktigste nå er at folk som blir syke holder seg hjemme, og har lav terskel for å teste seg. Dette gjelder for alle som får nyoppståtte luftveissymptomer som hodepine, tett nese, feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand, skriver kommunen i pressemeldingen.

– Det er særlig viktig at du holder deg hjemme i det du får de første tegn på akutt luftveisinfeksjon. Du er mest smittsom de første dagene med symptomer.