Tirsdag denne uken meldte Fosna-Folket at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har gitt tillatelse til felling av ett skadevoldende individ av kongeørn i Rødsjø-området i Rissa.

Bakgrunnen for fellingstillatelsen er store tap av lam i området. Fra 7. juni til 19. juli i år er 13 lam påvist drept av ørn i området.

Har bedt om at jakten stoppes

Beslutningen om å gi fellingstillatelse vakte umiddelbart reaksjoner, og Norsk ornitologisk forening har klaget inn avgjørelsen. De har blant annet pekt på at loven krever at fellingen skal rettes mot identifiserte skadegjørere.

Stein Arne Andreassen, miljøverndirektør hos Fylkesmannen, sier at de vil starte behandlingen av klagen i begynnelsen av neste uke.

Norsk ornitologisk har også bedt om at jakten på kongeørn stoppes inntil klagen er ferdigbehandlet, men Fylkesmannen har foreløpig ikke valgt å ta standpunkt til dette.

- Vi mener i utgangspunktet at det skal felles en ørn, og har argumentert for det. Fellingstillatelsen er fortsatt gyldig, sier Andreassen.

Følg Fosna-Folket på Facebook.

- Forstår problemstillingen

Han påpeker at Fylkesmannen har minst tre uker på seg til å behandle klagen, men at de vil forsøke å behandle den raskere enn den formelle fristen.

- Vi skal gå gjennom klagen, og ta den tiden vi trenger til å se på den grundig. Det er en sak som krever noe kapasitet.

Andreassen sier at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har gitt tillatelse til felling av kongeørn cirka annethvert år de senere årene, og ved to av de tre siste tilfellene har fellingstillatelsen blitt påklaget.

- Vi forstår problemstillingen, fordi en skadefelling skal i utgangspunktet rettes mot et enkeltstående individ, men her har vi flere i ett område. Vi har valgt å gi en fellingstillatelse til å begynne med, så får vi se hva vi gjør etterpå. Det er opp til jegerne å være dyktige og kloke, og ta ut det viktigste skadevoldende individet.