Fosna-Folket skrev tirsdag at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har innvilget tillatelse om felling av kongeørn i Rødsjø-området på Fosen.

«Forebyggende tiltak er utprøvd i et omfattende omfang, skadene anses å være vesentlige og pågående og identifisering av ett skadevoldende individ anses å være gjennomførbart», heter det i konklusjonen fra Fylkesmannen.

Fellingstillatelsen varer frem til 5. august. Tirsdag startet et jaktlag arbeidet i området rundt Rødsjøen. Etter at Fosna-Folket delte saken på sin Facebook-side, har debatten rast.

Her kan du lese et utvalg kommentarer:

«Håpe dokk ikke finn dein!!»

«På tide! Stakkars folk som ha vårre plaga me derre dyret i årsvis!»

«Lætt ørna vårrå I fred ..hånstaura! !»

«Ikke akkurat utrydningstruet derre forbanna sauen.»

«E væll forsikring på derre saun! Å ves dæm ha vårre plaga i ÅREVIS som nevnt her så kanskje nå tiltak burda vårre gjort tiliar! Da uten å dræp ørna! D e væll ingen drift av dyr som e risikofritt, Rovdyr, sykdom osv!»

«Bra d..Skulle vært fri skyting i et år på både ørn,hauker osv..folk e ikke klar over kor mange dyr å andre viktige fugler de tar. Aldrig vært så my ørn åsånn som d e no.»

«Når ørn e så desperat å ta lam kan dæm faktisk angrip onga å. Bære å skjøt d.... Så vidt æ veit har vi ingen onga å mest ferdet om dæm e fersekra»

«2 kongeørner henger over saueflokken min akkurat nå. Er det et godt tegn?»

«Ørn e kanskje ein tå dem vakraste rovfugln vi har her te lands å rovdyr har vi hatt te uminnelige tida..»

«Rart, her e d plenty Sau på beite, to reir med hønsehauk og det e ørn her i masser, men itj et lam eller en sau bort. ps. elveng e itj langt unna Rødsjø.»

«Har sæ sånn sju folkens, at en del kongeørn spesialisere sæ på lam og reinskalv. Det e herran jegeran ska prøv å luke ut. Det e itj snakk om utradering av bestainn må de forstå. Herre ørnan jakte lokalt i Rødsjøn og Åfjordsfjella.»

«Ørne jakt. Bare til forlystelse for sære jegra og fastgrodde bønder..»

«Norge må ha mat. Å ferr å sei d sånn, så e d meir mat i ein sau ennj ka i ein ørnjævel!!! Skjøt bort alt som har krok på nebbet. Å der dåkk som e i mot skyting av rovdyr kan aldri i livet ha smakt sauekjøtt. Håpe for all del at det bli gitt fellingstillatelse på 1 om ikke mange ørner til»