Jåma har i flere år kjempet mot den planlagte vindkraftutbyggingen, og er i dag skuffet over investeringsbeslutningen som er tatt. Samene på Sør-Fosen vil miste om lag en tredjedel av vinterbeiteområdene, og utbyggingen er et overgrep ovenfor reindriften og de sør-samiske reineierne på Fosen, mener han.

- En dårlig nyhet

- Det var en dårlig nyhet, ja. Sannsynlig en katastrofe for vår gruppe i Sør-Fosen, sier Jåma til Fosna-Folket

Jåma forteller at samene på Sør-Fosen vil miste 33 prosent av vinterbeitene, og er oppgitt over situasjonen.

- Jeg er oppgitt over samfunnet, at de er så vulgære og vil kue en liten folkegruppe så bestialsk. Nå har de plaget oss i mange år med dette vedtaket, er det noen som skulle hatt bruk for den kommunale helsetjenesten nå så er det vel oss, sier Jåma.

- Tenker ikke på konsekvensene

Jåma opplyser at de resterende to tredjedelene av vinterbeiteområdene blir for små, og at de andre beiteområdene eller beitetypene ikke kan utnyttes til vinterbeiteområde.

- Flere vil måtte slutte med rein dersom det blir noe av utbyggingen, det blir slutten for mange av oss. Vi må ha store landområder for reinen, og det er et ressursspørsmål for vår del, sa Jåma til Fosna-Folket da det i oktober ble besluttet å fortsette utredningen av vindkraftprosjektet i Midt-Norge.

Det er ikke så mye mer å si nå, forteller Jåma.

- De vil bare ha en utbygging uansett hva konsekvensene blir. Det er påpekt mange ganger, og er nedfelt i de rapportene som er gitt tidligere, men de tenker ikke på konsekvensene. Det berører ikke bare meg personlig, men både store og små i mange familier. Beiteområdene blir rasert, sier reineieren oppgitt.

- Vil ha dialog

- Prosjektene er planlagt opp mot alle konsesjonsbetingelser. Men det gjenstår en skjønnsrettsavgjørelse knyttet til deler av utbyggingen som vil ta stilling til de klagene som er framført. Den avgjørelsen forventer vi kommer i 2017. Vi vil ha en dialog og prosess for å prøve å finne løsninger direkte med dem som er berørt i tiden framover, sier konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen, til NRK, som overfor nettstedet lover at de ønsker å finne gode løsninger for de berørte reineierne.

- Mørk dag

Staffan Sandberg, fylkeskoordinator i Forum for Natur og Friluftsliv Sør-Trøndelag, sier til Fosna-Folket at «det er en mørk dag for trøndersk natur».

– Det er sjelden at en enkeltbeslutning fra noen få selskaper ødelegger så mye natur som denne beslutningen. Det går tapt store naturområder som er viktige for både naturmangfold og friluftsliv. Den samlede belastningen er dårlig utredet. Det burde finnes grenser for hvor mye natur man kan ødelegge og fortsatt omtale det som grønn energi, grønne arbeidsplasser og grønn næringsutvikling, mener Sandberg.