Under det ekstraordinære fylkesutvalgsmøtet onsdag denne uka, ble det vedtatt å igangsette et skisseprosjekt for denne løsningen. Prosjektet er kostnadsestimert til 178 millioner kroner.

– Bred politisk enighet

Gunnar Singsaas er varamedlem til fylkesutvalget og fast medlem av fylkestinget. Sistnevnte får denne saken på sitt bord mest trolig i juni.

– Jeg kan ikke trykke penger, men det er bred politisk enighet om at denne saken er særdeles viktig for å få til sikker vei i Roan. Derfor har jeg all tro på at vi skal kunne finne en løsning på hvordan dette skal dekkes opp økonomisk. Det gjorde vi også i forhold til Ryssdalen i Åfjord, som er et sammenlignbart tilfelle, sier Gunnar Singsaas.

foto
– Det er bred politisk enighet om at denne saken er særdeles viktig for å få til sikker vei i Roan, sier Gunnar Singsaas (Frp). Foto: Snorre Berg

– Stor tillit til Sundet

Singsaas mener daglig leder Knut Sundet i Fosenvegene AS har vært sentral i forhold til å få denne saken raskt på sakskartet.

– Knut Sundet er veldig god på å få sydd sammen prosjekter som dette. Han har dessuten stor tillit rundt seg i systemet, og det betyr alt med tanke på å komme fram til gode og gjennomførbare løsninger, sier Gunnar Singsaas.