Fosna-Folket har kjørt en rekke saker tilknyttet kommunetesten gjort av Forbrukerrådet. I den forbindelse ga vi kommunene mulighet til å gi sin kommentar. Leksvik-ordføreren, Einar Strøm, sa blant annet følgende:– Jeg tviler vel sterkt på at denne testen er pålitelig. – Forrige gang fikk vi et meget godt resultat, og vi har hatt samme folket på plass.– Så kan det også være kulturforskjeller som de som har gjennomført testen ikke forstår.

Dette får regiondirektør i Forbrukerrådet i Midt-Norge, Roger Helde, til å reagere. Han påpeker at hver kommune har fått 19 henvendelser fordelt på seks sektorer, og i tre forskjellige kanaler.– Vi har henvendt oss med spørsmål folk lurer på, som prisinformasjon og skolefritidsordningen, saksbehandlingstid for byggesaker og åpningstider i svømmehallen, forteller Roger Helde.– Vi kan heller ikke forstå hvilkekulturforskjeller i Leksvik som gjør at kommunens innbygger ikke har krav pålike gode service og informasjon, som innbyggere i andre kommuner, sier han.Forbrukerrådet mener Leksvik bør se til de andre Fosen-kommunene– Jeg oppfordrer Leksvik å se tilRissa, Osen og Åfjord som bruker resultatene som motivasjon til å bli bedre, sier regiondirektøren, som mener det er flott at kommunene på Fosen er opptatt av hvordan de kan gi en god brukervennlig service, tilgjengelighet og informasjonskvalitet.