Roan kommune har lagt ut en stillingsannonse på sinenettsider. Den står skrevet på polsk og engelsk.

– Vi har en god del utlendinger her. De ønsker viå inkludere. For å appellere til et større publikum, har jeg forfattet en stillingsannonse også på polsk og engelsk, sier enhetsleder Rune Knutzen iRoan kommune.

Enhetslederen innrømmer at de har slitt med rekruttering til deltidsstillinger.

Han påpeker også at det for mange av østeuropeerne som erbosatt i kommunen, kun er mannen som er i arbeid.

– Vi ønsker at alle er i jobb, sier Knutzen.

Se stillingsannonsen her.