Tidligere i vår var lederen for samferdselskomiteen på besøk på Storfosna for å lodde stemninga i samband med planene om å bygge en tunnel til øya. Da lovet hun at komiteen og fylkestinget skulle ha en avgjørelse på plass i oktober. Nå ser det ut til at avgjørelsen sitter lenger inne. Ifølge komitelederen er det flere ting som ikke er på plass.

For det første tok anbudsrunden lengre tid enn beregnet. En har valgt å kjøre en anbudsrunde som viser hvor mye fergeavløsningsmidlene vil utgjøre.

Dernest har det tatt lengre tid for Statens Vegvesen å beregne kostnadene.

– Vi klarer ikke å få fram 100 prosent sikre tall, men vi ønsker å kjenne til så mange parametre som mulig, sier Bjørkhaug.

Komiteen vil etter all sannsynlighet ta opp saken den 4. eller 5. desember. Deretter vil det komme et vedtak i fylkestinget den 18. eller 19. desember.  På øyene Storfosna og Kråkvåg har det vært knyttet stor spenning til hvor fylkespolitikerne vil lande når avgjørelsen skal tas.

– Det er forståelig at øybefolkningen er spent, sier Bjørkhaug.