Mannen ble tiltalt etter straffelovens paragraf 193, første ledd: «For å ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.»

Les også: Fosning tiltalt for misbruk av sin stilling

Mannen skal ifølge tiltalebeslutningen ved flere anledninger hatt samleie med kvinnen han hadde behandlingsansvar for i hennes bolig, og ved en anledning i sin egen bolig.

Den tiltalte erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen.

Finner kvinnens forklaring troverdig

Retten finner bevist at tiltalte var hjemme hos fornærmerede ved flere anledninger våren 2013. «Kontakten fikk etter hvert en privat karakter», heter det i dommen.

Den tiltalte forklarte i retten at fornærmede var interessert i et forhold, og at hun ved en anledning kysset ham på munnen.

Retten peker på det ikke har fremkommet opplysninger i journalen som belyser behandler-pasientforholdet som den tiltalte har beskrevet, og at han heller ikke varslet sine overordnede om at forholdet hadde tatt en slik retning som han har forklart seg om i retten.

Retten finner den fornærmede kvinnens forklaring troverdig.

«På den annen side er det ikke funnet tekniske spor som støtter fornærmedes forklaring», heter det i dommen.

For å dømme noen til straff må retten finne forholdet bevist utover rimelig og fornuftig tvil. Ut fra det samlede bevisbildet har retten kommet frem til at det er så vidt rimelig tvil, og at den tiltalte skal frifinnes for straff.

Dømt til å betale oppreisning

Det ble fremmet krav om oppreisingserstatning.

Retten viser til Høyesterett som har lagt til grunn at det må ligge en klar sannsynlighetsovervekt for at den straffbare handlingen skal ha skjedd.

Retten mener det er en sannsynlig at tiltalte har gjort det han er tiltalt for, og dømmer mannen til å betale kvinnen en oppreisning på 75 000 kroner.

- Han er blitt frifunnet, og det er som ventet. Når det gjelder det øvrige, så har han ennå ikke tatt stilling til dette, men har bedt om betenkningstid, sier Roar Kjøsnes, mannens forsvarer til Fosna-Folket.