Fra 2013 til 2014 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2013). Kommunene i Sør-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,7 prosent. Fra anslag på regnskap 2013 er veksten i kommunenes frie inntekter 2014 på 4,1 prosent, kommunene i Sør-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,0 prosent.

I Sør-Trøndelag har 8 av 25 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Ørland kommune med 7,4 prosent, mens Osen kommune har lavest vekst med 2,7 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2013.Kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør om lag 76 prosent (80 prosent når en inkluderer momskompensasjon) av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommunene og fylkeskommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

Det overordnede formålet med inntektssystemet er å jevne ut de økonomiske forutsetningene for at kommunene og fylkeskommunene skal kunne gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele landet.De øvrige inntektene består av øremerkede tilskudd, gebyrer og momskompensasjon. Disse inntektene er ikke med i denne oversikten. Tallene bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett.

Her er oversikten:

Ørland: 17 889 000  - 7,4 prosent

Anslag skatteinntekter 85 919 000

Totalt rammetilskudd 134 516 000 kr

Slik beregnes det samlede rammetilskuddet:

Innbyggertilskudd før omfordeling 117 913 000 kr

Omfordeling: Utgiftsutjevning * -3 114 000 kr

Korreksjon for elever i statlige og private skoler 1 315 000 kr

Tilskudd med særskilt fordeling 526 000 kr

Inntektsgarantiordningen 3 476 000 kr

Regionalpolitiske tilskudd:

Skjønnstilskudd 14 400 000 kr

Anslag frie inntekter 260 531 000 kr

Rissa: 12 206 000 - 3,6 prosent

Anslag skatteinntekter 161 996 000

Totalt rammetilskudd 193 690 000 kr

Slik beregnes det samlede rammetilskuddet:

Innbyggertilskudd før omfordeling 151 932 000 kr

Omfordeling:

Utgiftsutjevning  25 185 000 kr

Korreksjon for elever i statlige og private skoler 1 778 000 kr

Tilskudd med særskilt fordeling 232 000 kr

Inntektsgarantiordningen 1 769 000 kr

Regionalpolitiske tilskudd:

Distriktstilskudd Sør-Norge 4 294 000 kr

Skjønnstilskudd 8 500 000 kr

Anslag frie inntekter 355 686 000 kr

Bjugn: 13 665 000 - 5,7 prosent

Anslag skatteinntekter 113 263 000

Totalt rammetilskudd 138 569 000 kr

Slik beregnes det samlede rammetilskuddet:

Innbyggertilskudd før omfordeling 106 779 000 kr

Omfordeling:

Utgiftsutjevning  17 000 000 kr

Korreksjon for elever i statlige og private skoler 1 301 000 kr

Tilskudd med særskilt fordeling 161 000 kr

Inntektsgarantiordningen -288 000 kr

Regionalpolitiske tilskudd:

Distriktstilskudd Sør-Norge 7 815 000 kr

Skjønnstilskudd 5 800 000 kr

Anslag frie inntekter 251 832 000 kr

Åfjord: 7 302 000 - 4,1 prosent

Anslag skatteinntekter 78 817 000

Totalt rammetilskudd 107 419 000 kr

Slik beregnes det samlede rammetilskuddet:

Innbyggertilskudd før omfordeling 73 878 000 kr

Omfordeling:

Utgiftsutjevning  25 396 000 kr

Korreksjon for elever i statlige og private skoler 975 000 kr

Tilskudd med særskilt fordeling 104 000 kr

Inntektsgarantiordningen -199 000 kr

Regionalpolitiske tilskudd:

Distriktstilskudd Sør-Norge 6 564 000 kr

Skjønnstilskudd 700 000 kr

Anslag frie inntekter 186 236 000 kr

Roan: 2 313 000 - 3,4 prosent

Anslag skatteinntekter 24 236 000

Totalt rammetilskudd 45 499 000 kr

Slik beregnes det samlede rammetilskuddet:

Innbyggertilskudd før omfordeling 22 519 000 kr

Omfordeling:

Utgiftsutjevning 16 877 000 kr

Korreksjon for elever i statlige og private skoler 348 000 kr

Tilskudd med særskilt fordeling 100 000 kr

Inntektsgarantiordningen -61 000 kr

Regionalpolitiske tilskudd:

Småkommunetilskudd 5 316 000 kr

Skjønnstilskudd 400 000 kr

Anslag frie inntekter 69 735 000 kr

Osen: 1 942 000 - 2,7 prosent

Anslag skatteinntekter 24 566 000

Totalt rammetilskudd 48 905 000 kr

Slik beregnes det samlede rammetilskuddet:

Innbyggertilskudd før omfordeling 22 885 000 kr

Omfordeling:

Utgiftsutjevning 19 804 000 kr

Korreksjon for elever i statlige og private skoler 368 000 kr

Tilskudd med særskilt fordeling 128 000 kr

Inntektsgarantiordningen 204 000 kr

Regionalpolitiske tilskudd:

Småkommunetilskudd 5 316 000 kr

Skjønnstilskudd 200 000 kr

Anslag frie inntekter 73 471 000 kr

Leksvik: 7 484 000 - 2,7 prosent

Anslag skatteinntekter 85 919 000

Totalt rammetilskudd 124 766 000 kr

Slik beregnes det samlede rammetilskuddet:

Innbyggertilskudd før omfordeling 80 404 000 kr

Omfordeling:

Utgiftsutjevning  33 309 000 kr

Korreksjon for elever i statlige og private skoler 1 093 000 kr

Tilskudd med særskilt fordeling 168 000 kr

Inntektsgarantiordningen -217 000 kr

Regionalpolitiske tilskudd:

Distriktstilskudd Sør-Norge 5 109 000 kr

Skjønnstilskudd 4 900 000 kr

Anslag frie inntekter 210 685 000 kr