Mikal Tyskø fra Ørland Venstre har lenge tatt til orde for å skrinlegge arbeidet med å slå sammen Ørland og Bjugn kommune. Nå har han fått med seg Fremskrittspartiet og Høyre på et nei til videre arbeid med sikte på å få til ei folkeavstemming. Sammen har de tre partiene tolv representanter i kommunestyret. Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har til sammen tretten representanter.

De tre partiene har en noe forskjellig innfallsvinkel til spørsmålet om sammenslåing, men de er likevel enige om et felles forslag.

Med en stemme fra de rødgrønne vil de kunne parkere prosessen. Tyskø håper det vil skje.

–Det handler om sunn fornuft. Det er ikke noe vits i å kjøre denne prosessen videre nå, sier Tyskø.