– Alle er velkommen til møtet, sier varaordfører i Ørland, Knut Ring.

Utredningen av en  eventuell sammenslåing av Bjugn og Ørland er godt i gang. På nyåret vil det bli folkeavstemning om saken.

I neste uke, - torsdag 17. oktober, står saken på dagsorden for begge kommunestyrene og møtetiden er satt til den samme, - klokka 13. 00.

Tror du det går mot en sammenslåing?  Er det viktig for deg hvor kommunesenteret blir lokalisert? Si din mening i feltet under.

Bjugn har satt av hele møtet til saken, mens Ørland har flere på dagsorden.

Lensmann Rune Halvorsen for Ørland/Bjugn lensmannskontor vil starte møtet med å holde en orientering. Salg av kommunens eiendom, tidligere Ørland videregående skole, skal også tas opp. Videre skal avtalen mellom Fosen Brann og Redningstjenetse IKS og Ørland kommune om levering av tjenester diskuteres. Siste sak er angående overføring av systemansvar fra St. Olavs Hospital i Trondheim til Ørland kommune for drift av tjenesten medisinsk etterbehandling i «avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og spesialistrehabilitering».