Etter første kvartal i år har Ørland 5298 innbyggere. Så mange innbyggere har kommunen trolig ikke hatt siden krigen da tyskerne sørget for at det var svært folksomt.

Stor vekst nasjonalt

Mens Ørland er på topp nå og kan forvente videre vekst som følge av kampflybasen, har de andre Fosen-kommunene vært på topp tidligere. Den generelle trenden på Fosen, også om man tar med Ørland i beregningen, er at halvøya ikke klarer å ta del i folkeveksten hele Norge opplever. I 1951 bodde det 3 280 296 i landet. Siden den gang har vi blitt rundt to millioner flere nordmenn. Per 1. januar 2017 var innbyggertallet i Norge på 5 258 317. Mens innbyggertallet i Norge generelt har økt betraktelig siden krigen, har Fosen-kommunene enten hatt nedgang eller et tilnærmet stabilt folketall.

Berg og dalbane i Bjugn

Nye Bjugn kommune hadde 4940 innbyggere etter sammenslåingen i 1964. Deretter fulgte noen år med fall i folketallet, før det på 80-tallet gikk oppover igjen. Bjugn nådde toppåret i 1994 med 5036 innbyggere. Så gikk det nedover. Bunnen ble nådd i 2009 med 4540 innbyggere. Nå vokser imidlertid Bjugn igjen, og med kampflybaseetableringen forventes ytterligere tilflytting. Per januar 2017 hadde Bjugn 4822 innbyggere og er i full fart mot 5000 igjen.

På topp i 1985

Nye Rissa kommune hadde 6748 innbyggere etter sammenslåingen i 1964. Toppen ble nådd i 1985. Da bodde det 6815 mennesker i kommunen. Den neste tiårsperioden gikk folketallet betraktelig ned til 6400 i 1994. I 2003 var det nede i 6382, før pila igjen pekte oppover. Per januar i år bor det 6628 personer i Rissa.

Opp og ned

Leksvik har hatt de samme kommunegrensene siden formannskapslovene i 1837. Fra nyttår blir imidlertid kommunen en del av Indre Fosen sammen med Rissa. I 1951 bodde det 2997 innbyggere i Leksvik. Innbyggertallet lå stabilt frem til begynnelsen av 1970-tallet. Da ble det vekst, sannsynligvis på grunn av industrietableringene i bygda. Toppen ble nådd i 1983 med 3656 innbyggere i Leksvik. Siden den gang har det gått noe nedover. Per 1. januar i år bor det 3480 innbyggere i Leksvik.

Nedgang i Åfjord

På Nord-Fosen har trenden vært klar de siste 50 årene. Innbyggertallet har gått ned. Åfjord ble slått sammen med Stoksund fra 1. januar 1964. På det tidspunktet hadde den nye sammenslåtte kommunen 4158 innbyggere. Så mange har det siden aldri bodd i Åfjord. I 1972 bikket innbyggertallet under 4000. De siste ti årene har imidlertid antall innbyggere vært svært stabilt. Per 1. januar i år bodde det 3263 innbyggere i Åfjord.

Nesten tusen færre

Roan og Osen har hatt den mest markante folketallsnedgangen på Fosen. I 1951 bodde det 1852 innbyggere i Roan. Så gikk det nedover. I 1970 var tallet nede i 1536, i 1985 nede i 1296 og i 1995 var innbyggertallet 1158. I 2010 bikket Roan under 1000 innbyggere. Per 1. januar 2017 bor det 959 innbyggere i Roan. Nesten 1000 har forsvunnet siden 1951.

Fra 1651 til 978

I Osen bodde det 1651 personer i 1951. Siden den gang har det blitt færre innbyggere også i Osen. I 1975 var tallet nede i 1410, i 1990 var det 1316 osinger mens det i 2000 var 1194 innbyggere i kommunen. I 2014 bikket Osen under 1000 innbyggere, og per 1. januar i år bor det 978 personer i Osen.

Les mer: