Befolkningstallet på Fosen går ned. Dette viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå, som ble presentert fredag 19. mai.

«Fosen kommune»

Det er kun Ørland, Bjugn og Roan som kan vise til positiv befolkningsutvikling. Leksvik, Rissa, Åfjord og Osen har negative tall.

Høyest tilflytting har Ørland (+7), mens Åfjord opplever mest fraflytting (-11).

Det samlede tallet for hele Fosen er en befolkningsnedgang på tolv.

Det ble født 61 nye fosninger, samtidig som 82 døde. I Osen kommune var det ingen dødsfall i årets første kvartal.

Rissa fortsetter å være Fosens største kommune (6 619), foran Ørland (5 298) og Bjugn (4 828). Deretter følger Leksvik (3 472), Åfjord (3 252), Osen (976) og Roan (964).

Det totale befolkningstallet for Fosen er dermed 25 409.

Norske tall

Folketallet i Norge vokste med 8 829 personer i første kvartal. Dette tilsvarer 0,17 prosent. Dette er den laveste kvartalsveksten siden 2006.

Befolkningstallet i Norge er dermed 5 267 146 per 1. april 2017. Det ble født 13 677 barn, mens 11 283 personer døde. Dette er det laveste fødselsoverskuddet (+2 394) siden 2003.

Tallet på innvandrere var 15 200 personer, mens 8 800 utvandret fra Norge.

Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrås siste rapport.