I dag samles ordførere og en rekke aktører til villaksseminar i Rennebu. Av deltakerne er også en representant fra Rissa utvikling, som representerer Skauga lakseelv i Rissa kommune.

«Sesongen 2013 gikk inn i historien som en av tidenes dårligste sesonger for elvene i Trondheimsfjorden, og 2014 har startet enda svakere. Samtidig meldes det om store problemer med lakselus fra lakseoppdrett. Dette vekker uro blant de politiske folkevalgte i regionen. Ordførerne langs Gaula, Jan Håvard Refsethås, Erling Lenvik og Jorid Jagtøyen, gikk på bakgrunn av dette ut med en bekymringsmelding i slutten av juni», heter det i invitasjonen.

I bekymringsmeldingen oppfordrer ordførerne til et tverrpolitisk samarbeid for å bevare villaksen.

Kunnskapsoppdatering

Tidligere Liverpool-proff Vegard Heggem er i dag prosjektleder for Norske Lakseelver. Heggem er også rettighetshaver i Orkla, noe som gjør at han har stor næringsinteresse rundt temaet. Han er klar på at noe må gjøres for at villaksen skal ivaretas. Derfor mener han at det er viktig at man nå samles for å drøfte problematikken.

– Det gjør vondt i hjertet når det går nedover med villaksen, sier Vegard Heggem, som forteller at seminaret i hovedsak vil være en kunnskapsoppdatering.–Trist

Fiskere i Teksdalselva i Bjugn og Steinsdalselva i Osen leverte i fjor høst inn skjell fra laksen som ble fisket. NINA har sett på skjellprøvene og de viser at 20 av 30 (67 prosent) fisk i Teksdalselva var oppdrettslaks. I Steinsdalselva var 34 av 70 (49 prosent) fisk oppdrettslaks. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ser svært alvorlig på funnene. Tallene for 2014 er ikke klar før om et par måneder opplyser fylkesmannen til Fosna-Folket.Vegard Heggem mener tallene fra Fosen-elvene er skremmende.