Etter at Rissa kommune i forrige uke avgjorde at Norsk Mottaksdrift måtte søke om bruksendring på Langørjan gård, har de nå gitt beskjed om at de trekker seg, bekrefter rådmann Vigdis Bolås.

– Vi vil nå gjøre ferdig konsekvensanalysen slik at vi er godt forberedt dersom et spørsmål om asylmottak skulle komme opp ved en senere anledning, sier hun.

Skepsis

Det var i slutten av august at Norsk Mottaksdrift første gang henvendte seg til Rissa kommune og fortalte om sine planer.

I september ble det innkalt til folkemøte på Langørjan der en rekke naboer, hytteeiere og grunneiere møtte opp. Skepsisen til å legge et asylmottak så øde til, kom tydelig fram. Det ble også påpekt at det er flere kilometer med privat vei til Langørjan, noe som kan være en utfordring både med snømengder og i vårløysinga. Videre har Langørjan hatt problemer med å ha nok drikkevann til tider.

Konsekvensutredning

Det ble også etterlyst en konsekvensutredning, flere mente dette gikk alt for fort. Planlagt oppstart på mottaket var satt til 1. desember.

Norsk Mottaksdrift AS hadde planer om å ha 50-60 asylmottakere på Langørjan Gård. På folkemøtet som ble holdt kom det fram at de også ville plassere ut en del i sentrumsnære områder, slik at det totalt ble 100 personer.

Norsk Mottaksdrift har ansvaret for rundt 700 asylsøkere i dag. De har seks mottak og har drevet med asylmottak siden 2000.

Det lyktes ikke Fosna-Folket å komme i kontakt med Norsk Mottaksdrift mandag.