– Tilbakemeldingene vi har fått går på at det er viktig at de vi tar imot får et godt tilbud, og det vi har fått fra Norsk Mottaksdrift er at det er snakk om minst 100 personer, og da blir det mange som må leie bolig, innledet ordfører Ove Vollan (H).

Langørjan

På Langørjan har det vært maksimalt 42 elever, men det ideelle har vært rundt 30. Nå er det snakk om å plassere rundt 50 mennesker her.

Hovedhuset har åtte rom, og bare én dusj i hver etasje, og et felles storkjøkken. For å plassere 50 personer der, må både stabburet og hytter som hører til gården tas i bruk.

Les også: – Det minste vi kan gjøre

Rissa har et tøft leiemarked allerede, og har lovt å bosette 25 flyktninger. Foreløpig har kommunen tatt imot ti, resten har man ikke greid å skaffe bolig til enda.

Utredning

Rådmann Vigdis Bolås har allerede satt i gang en konsekvensutredning.

– UDI Midt-Norge har sagt at de vil ha 150 plasser. Da blir det viktig for oss å snakke med nabokommunene våre om de kan hjelpe til for 150 er mange, sa hun.

Det er mange som skal uttale seg om konsekvensene av å ta i mot så mange nye folk i kommunen. Legetjenesten, helsesøster, psykisk helse, NAV, skole, barnehage og politiet er blant de etatene som vil bli berørt.

– Vi er i utgangspunktet positive til dette, så få vi se hva konsekvensanalysen viser, sa rådmannen.

Meninger

– Jeg mener 40 personer på Langørjan er nok, og jeg ønsker at det skal være vakt hele døgnet, sa Harald Fagervold (Pp).

– Nå er det kommet fram et mye høyere tall enn det vi visste tidligere. Hvor lenge blir de, og hvordan stiller det seg hvis vi rigger opp helsetjenesten og så plutselig blir mottaket nedlagt, spurte Bjørn Vangen (H).

– Jeg er positiv til å utrede dette. Det er viktig at alt kommer fram, antallet har nå økt hver gang, sa Randi Sollie Denstad (Sp). Hun bemerket også at hun hadde vært i kontakt med Hitra som har et asylmottak fra Norsk Mottaksdrift AS. Der hadde et enstemmig kommunestyre sagt nei, men det ble likevel opprettet.

– De følte seg overkjørt av Norsk Mottaksdrift, opplyste hun.

Samfunnsansvar

– Dette er ingen enkel sak, men jeg følte at alt endte positivt i forhold til mottaket som ble opprettet på Vangen for noen år siden, sa Per Kr. Skjærvik (Ap), som påpekte at vakthold og aktiviteter er ting som han mente var kjempeviktig å si noe om.

- Noen må ta samfunnsansvar, påpekte han.

– I den økonomiske situasjonen kommunen er i nå, må vi hvert fall sikre oss at det ikke koster noe for kommunen. Jeg ba om regnskap da det ble etablert et mottak for mindreårige på Hill, og jeg ber om det denne gangen også. Jeg er positiv, men det kan bli et løft for barnehagene og skolene, mente Sverre Pukstad (KrF).

Mange

– Jeg er positiv, men 150 personer er mange i en liten kommune, påpekte Skjærvik.

Ove Vollan foreslo at det skrives et brev til Norsk Mottaksdrift der politikernes synspunkter kommer fram.

– Vi må få fram det som Rissa kommune ser som realistisk å ta i mot på en god måte, og ha et godt bo-opplegg for, bemerket Torun Bakken (Ap).

– Er det realistisk at mottaket ligger her og at andre kommuner samarbeider og tar i mot en del?, spurte Sverre Pukstad.– Det er det, svarte Ove Vollan.