Tema på dag en er folkerett knyttet opp mot reindrift. Tema for dag to er næringas forventninger til forvaltninga samt næringsutvikling.

–  Jeg har i utgangspunktet tenkt meg i veg, sier reineier Terje Haugen. Han har tilhold på det nordligste reinområdet på Fosen. Tidpunktet for konferansen er lagt til slutten av kalvinga.

– Hvis det måter slik, så skal jeg delta, sier Haugen.

Sjølve konferansen finner sted på Hell hotell Scandic 31. mai  til 1. juni.

Fra fylkesmannens side er det ønskelig at det deltar folk fra alle sijteandelene.

Ellers gjelder regelen om at det er første kvinne/mann til mølla.

Det er første gang Fylkesmannen i Trøndelag inviterer til felles reindriftskonferanse for Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag/ Hedmark reinbeiteområde. Konferansen begynner med lunsj torsdag 31. mai og avsluttes med lunsj fredag 1. juni. På torsdagskvelden vil det arrangeres felles middag på hotellet.