I dag tidlig gikk det et steinsprang på fylkesveg 14 i Berfjorden i Roan. Ole Kristian Brandsø var en av de første som kom til stedet etter at steinene hadde rast ned på vegen.

Fjernet steinene

- Sønnen min kjørte foran meg, og han ringte og fortalte hva som hadde skjedd. Steinene lå i en sving. Vi stoppet og fjernet dem fra vegen siden de lå så utsatt til. Men det var litt skummelt å fjerne dem, for man kan jo ikke vite om det kommer mer, forteller Brandsø som anslår at den største steinen hadde en vekt på om lag 60 kilo.

I disse dager pågår det fjellrensk langs vegen i Berfjorden, men det er på den andre siden av fjorden i forhold til der hvor dagens steinsprang gikk. Det har flere ganger gått ras langs den utsatte vegen i Roan.

Må det en ulykke til?

Ordfører Jan Helge Grydeland håper det kan bli gjort noe med den rasutsatte og farlige vegen før det skjer en alvorlig utlykke.

- Vi i Roan må bare fortsette å trykke på sentrale politikere både i fylket og på stortinget. Dagens ras kom ikke der de driver fjellrensk. Det viser hvor farlig hele vegen er. Må det en alvorlig ulykke til før noe blir gjort? spør Grydeland som føler kommunen har stor forståelse på fylket for vegproblemene.