Et lite steinras har ført til at fylkesveg 14 i Roan er stengtved Berfjorden. Raset gikk ved 13.30-tiden lørdag ettermiddag.

Kan rase mer

- Det er ikke så store steinmasser som har rast ned på vegen,men opplysninger vi har fått tyder på at det kan komme et større ras. Derfor erdet uforsvarlig å passere rasstedet selv om det er mulig. Vi venter geolog imorgen når det blir lyst. Før noe mer blir gjort må vi avvente hva fagfolkenesier, opplyser rådmann Roy Bjarne Hemmingsen.

Om lag 150 personer er isolert fra resten av omverdenen på grunnav raset. Roan kommune har satt opp båtrute forbi rasstedet.

Båttransport

- Nå har vi satt opp båtrute mellom Roan havn og Hongsand. Foreløpighar vi lagt ut rutetidene for i dag og søndag på kommunens hjemmeside. Rutene ersatt opp slik at de passer for folk som skal til og fra arbeid. Båtenkorresponderer også med bussen fra Trondheim, sier Hemmingsen.

Sør-Roan skole ligger på den «gale» siden av rasetog hvordan det blir med skolegang er foreløpig noe uvisst.

- I løpet av søndag skal finne ut hvordan vi skal gjøre det medopplegg for skole og skoleskyss på Sør-Roan, sier Hemmingsen.