Etter at regjeringen med støtte fra Venstre fikk gjennomslag for nytt inntektssystem for kommunene har Kommunal- og moderniseringsdepartementet laget et anslag over effektene for samtlige av landets kommuner basert på saldert budsjett for 2016. Fem av dagens sju kommuner i Fosen vil få inntektene redusert som følge av det nye systemet. De som tjener på omleggingen er Osen og Roan.

De klart største taperne i Fosen ligger an til å bli Ørland og Bjugn. For Ørland vil endringen, ut fra dagens innbyggertall, bety en reduksjon i de årlige inntektene på drøye 3,5 millioner kroner. Robek-kommunen Bjugn kan se fram til 2,7 millioner færre kroner årlig i frie inntekter.

Regnestykket er basert på dagens kommunestruktur, det vil si før en sammenslåing av noen av de nevnte kommunene.

Slik ser den komplette listen ut for Fosen-kommunene:

Ørland: - 3.521.000,-

Bjugn: - 2.716 000,-

Rissa: - 1.278 000,-

Leksvik: - 646.000,-

Åfjord: - 226.000,-

Roan: + 252.000,-

Osen: + 261.000,-