Pål Sæther Eiden, gruppeleder for Høyre i Trøndelag fylkeskommune, tok tirsdag opp saken i fylkesutvalgets møte.

LES OGSÅ:* Forbereder stort tunnel- og veiprosjekt -Fosna-Folket* «Bedrifter og arbeidsplasser står i fare» -Fosna-Folket

Mye tungtrafikk

Eiden stilte blant annet følgende spørsmål til fylkesrådmannen:

«… Kan dette åpne for en etterlengtet forsterkning/oppgradering av FV 11 i Roan? Dette er i dag en grusvei med dårlig bæreevne. Veien blir fort svært hullete og går gjerne fullstendig i oppløsning når det er teleløsning …»

Fylkesvei 11 mellom Roans sentrum og Utro er bare 2,3 kilometer lang, men langs strekningen er det en god del næringstransport. Roan Havn med fiskemottak, Nilssen Hønseri som leverer egg til alle Remas butikker i Midt-Norge, Roan Maskin, Eian Graveservice og flere gårdsbruk er jevnlige brukere av veien.

Akseltrykksbegrensningen på veien er i dag på åtte tonn, men det skal være stort behov for å få økt den til ti tonn.

foto
Pål Sæther Eiden framholdt i møtet at de mener strekningen kan være aktuell for såkalt forenklet utbedring, det vil si veier der årsdøgntrafikken ikke er særlig høy. Arkivbilde. Foto: Terje Dybvik

Forenklet utbedring

Eiden framholdt i møtet at de mener strekningen kan være aktuell for såkalt forenklet utbedring, det vil si veier der årsdøgnstrafikken ikke er særlig høy. Forenklet utbedring vil, slik Høyre har forstått det, å legge geoduk på eksisterende vei, for så å fylle på et lag med pukk. Oppå dette blir det så gruset og avslutningsvis asfaltert. Dette skal kunne gjøres for en lav og håndterlig kostnad per meter vei.

Forslaget fikk bred støtte i fylkesutvalget.

– Saken ble godt mottatt, og fylkesrådmannen setter nå administrasjonen til å se nærmere på den, sier Pål Sæther Eiden.

– Når kan man forvente en avklaring?

– Jeg håper at vi skal kunne få det om en måneds tid, men dette avhenger av fylkesrådmannen og administrasjonen, sier Eiden.

Også FV 14 sørover?

Roan-ordfører Einar Eian (H) innrømmer overfor Fosna-Folket at det var han som hvisket Høyres gruppe på fylket i øret om denne saken.

– Det er en god del tungtrafikk på veistrekningen og et behov for å få den oppgradert. Når vi nå vil få store overskuddsmasser fra Berfjorden og har transportutstyr på stedet, så hadde det vært midt i blinken å få utnyttet disse der hvor behovet er stort.

– Det blir nok overskuddsmasser til å dekke enda flere utbedringer i kommunen?

– Ja, jeg har håp om at kanskje noe kan benyttes på fylkesvei 14 fra Hongsand og sørover i kommunen, som også er en grusvei med behov for oppgradering, medgir Einar Eian.