Rissa kommune skal dele ut kommunens kulturpris for 2014.

Prisen har som formål å tjene til inspirasjon for kulturarbeidere i Rissa kommune. Den skal også være en honnør for oppofrende arbeid innenfor det utvidede kulturbegrep.

Kulturprisen skal i første rekke gå til enkeltpersoner som er bosatt i Rissa, men kan også tildeles personer som på annen måte er knyttet til kommunen. Den kan også tildeles lag og foreninger.

Alle kan foreslå kandidater til kulturprisen.