Nord-Trøndelag fylkeskommunes kulturpris er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for kulturlivet i Nord-Trøndelag.

Heder og kroner

Kulturprisen er en skulptur utført av kunstneren Nils Aas, samt diplom. Det følger også et pengebeløp med prisen.

Kulturprisen kan tildeles en person eller en organisasjon. Prisen kan etter særskilt vurdering tildeles en gruppe personer.

Fristen

Begrunnede forslag på kandidater må være nominasjonskomiteen i hende innen 16. oktober. Prisen deles ut i forbindelse med fylketingets desembermøte.

D.D.E., Frode Estil, Åge Aleksandersen og «Spelet om Heilag Olav» er blant tidligere års vinnere. Så langt er ingen leksværinger funnet verdige til å få Nord-Trøndelag fylkes kulturpris.