Under tirsdagens kommunestyremøte i Bjugn stod behandling av kommunens budsjett for 2017 på sakskartet.

For små lærerrom

Forrige ukes oppslag i Fosna-Folket om trengsel ved kommunens største barneskole ble blant annet tema, og politiker Per Odd Solberg fra Bygdalista fremmet forslag som tar sikte å bedre situasjonen.

Det har blant annet kommet fram at lærerne ved skolen ikke har tilstrekkelig arbeidsareal på lærerrommene. Her er det et krav om at hver lærer har cirka seks kvadratmeter stor kontorplass.

Brakkerigg

Oppvekstsjefen har tidligere uttalt at Botngård skole ikke oppfyller denne forskriften.

Solberg fremmet derfor forslag om at rådmannen skal utrede bruk av en brakkerigg på Botngård skole for å bedre arbeidsforholdene til lærerne.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Får midler til skolegården

Budsjettet til Bjugn kommune i 2017 er på cirka 286 millioner kroner totalt. 2016 har vært et økonomisk krevende år for Bjugn kommune, men etter en formidabel snuoperasjon har de klart å snu underskuddet på vel 20 millioner kroner i 2015 til budsjettbalanse i år.

Budsjettforslaget til rådmann Emil Raaen ligger på samme stramme linje som i 2016, men rådmannen har til tross for trange økonomiske rammer klart å finne rom til en million kroner til opprusting av skolegården ved Botngård skole, ekstra helsesøsterressurs, styrking av skolehelsetjenesten og bygningsmessige forberedende tiltak ved Bjugn helsesenter.

LES MER OM BUDSJETTET HER.

Lyser ut teknisk sjef

Under den politiske behandlinga i kommunestyret tirsdag vedtok politikerne budsjettet, imidlertid med noen endringer:

  • Det utlyses umiddelbart stilling som teknisk sjef, i tillegg til stilling som byggesaksbehandler. Rådmannen har ikke budsjettdekning for dette, men skal legge fram finansiering for kommunestyret etter nyttår.

  • Det utredes struktur for næringsutvikling, kommunale foretak og samhandling mellom kommunens administrasjon og næringsapparatet

  • Kommunen setter av 500.000 kroner på budsjett til bruk i samråd med ungdomsrådet. Tiltaket blir dekket inn ved at kommunen sier opp avtalen med Kyst Norge AS, og dermed sparer 250.000 kroner, og at rådmannen finner 250.000 kroner av eksisterende stillinger på rådhuset.

  • Eiendomsskatten reduseres med 600.000 kroner (skattesatsen holdes til 4 promille, og økes ikke til 4,2 promille slik rådmannen foreslo)

  • Fondsavsetning reduseres med 600.000 kroner som følge av at skattesatsen på hus og hytter ikke økes.

Vann til Tarva

Politikerne vedtok også, etter forslag fremmet av Arbeiderpartiet, at kommunen skal bevilge penger til et forprosjekt som utreder mulige løsninger for å forsyne øygruppen Tarva med drikkevann fra fastlandet. Forprosjektet tildeles 300.000 kroner.

Kommunen ønsker å finne en midlertidig løsning der innbyggerne på Tarva får tilgang til rent og godt drikkevann til matlaging, oppvask og drikke.

Slipper millionkutt

Ordfører Ogne Undertun (Ap) er særlig glad for at kommunen er i den posisjonen at de kan sette av midler til uforutsette utgifter i dette budsjettet.

- Budsjettet er fortsatt stramt, men samtidig er det viktig å huske at den opprinnelige planen var at kommunen skulle tre millioner kroner i 2017. Det slipper vi nå. Vi går i balanse, og har midler til uforutsette utgifter, sier Undertun.

Ordføreren roser de ansatte for omstillingsarbeidet som er gjort så langt.

- Vi har en utrolig dyktig administrasjon og utrolig dyktige ansatte, sier ordføreren.