Under tirsdagens formannskapsmøte i Bjugn behandlet politikerne en fersk tertialrapport som bærer bud om en kommuneøkonomi i bedring.

Snuoperasjon

- Vi håper og tror at vi går i balanse ved årets slutt, sa rådmann Emil Raaen under møtet.

I 2015 gikk Bjugn kommune med 19,5 millioner kroner i underskudd. En rekke innstrammingstiltak er igangsatt siden den gang, og både pleie- og omsorg og oppvekstsektoren har fått redusert bemanninga som følge av kuttene. Kultursektoren har også fått reduksjoner innen sine ulike avdelinger.

Det ligger med andre ord en formidabel snuoperasjon bak tallene som formannskapet fikk presentert.

Økt sykefravær

Raaen pekte imidlertid på en rekke usikkerhetsmomenter som vil kunne få betydning for årsresultatet, deriblant premieavvik, ressurskrevende brukere og skatteinngang.

I tillegg viser rapporten en økning i sykefraværet blant kommunens ansatte, hvor fraværet har gått fra 9,36 prosent i første halvår av 2015 – til 11,75 prosent så langt i 2016. Det er særlig innen helse og omsorg at sykefraværet har gått opp.

- Stor prestasjon

- Isolert sett er vi svært fornøyd med å snu et underskudd på 19,5 millioner kroner til trolig balanse. Men vi har fortsatt utfordringer, sa rådmannen og viste blant annet til merforbruk ved Botngård skole og PRO-tjenesten.

Ordfører Ogne Undertun benyttet på sin side anledningen til å rose rådmannen og de øvrige ansatte for grepene de har gjennomført for å få økonomien på rett kjøl.

- Dette er en stor prestasjon, og det må også vi politikerne ha med oss. Nå må vi ikke springe avgårde og bruke penger igjen, sa ordføreren.

Påvirker tilbud

Han pekte også på at kuttene som er blitt gjennomført påvirker tjenestetilbudet til innbyggerne.

- Det er mange områder der vi nå leverer mindre enn det vi er komfortable med. Eksempelvis skole, barnehage og helse, sa ordføreren.