NIVI Analyse har i samarbeid med Respons Analyse gjennomført en innbyggeranalyse om tilhørlighet og veivalg for Fosen-kommunene. Dette på oppdrag fra Fosen regionråd.

Totalt 2000 fosninger i de syv kommunene har blitt spurt. Ett av punktene var serviceatferd.Flesteparten handler i egen kommune

Når det kommer til større innkjøp av dagligvarer går det fram at flesteparten handler i egen kommune. Over 90 prosent av de spurte i Bjugn, Ørland, Åfjord og Rissa svarer at handelen skjer i hjemkommunen. I resterende kommuner handler rundt 75 prosent i egen kommune.

«Tallene for de lokale bostedsområdene viser betydelig større variasjon. Setervika i Osen er sterkt koplet mot Namsos, mens resten av kommunen er like mye vendt mot Steinkjer som mot Namsos. I Roan er særlig Brandsfjorden sterkt orientert mot Åfjorden. I Vanvikan i Leksvik kommune svarer 31 prosent at de gjør større innkjøp av dagligvarer i Rissa», heter det i rapporten.Over halvparten handler klær og sko utenfor kommunenInnkjøpene av klær, sko og annet utstyr til personlig bruk eller til bolig gjøres i større grad i andre kommuner. 47 prosent svarer at de handler i egen kommune.