Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Ifølge SSB ble det i 2017 omdisponert 67,3 dekar dyrka og dyrkbar jord til andre formål i Fosens minste kommune.

Lavest i Leksvik

Deretter følger nabokommunen Bjugn med 49,3 dekar. I Åfjord ble det omdisponert 19 dekar, og i Osen 9,7 dekar. 4,0 dekar ble omdisponert i Roan og 2,5 dekar i Rissa.

Minst areal gikk tapt i Leksvik hvor bare 0,6 dekar ble omdisponert. I hele Norge ble 8779 dekar omdisponert ifølge tallen fra SSB.

Unødvendig å bygge på dyrkajord

- Jeg er glad for at tallet er så lavt i Rissa, men vi vet jo at et er bygd ned en del areal før, og mere vil det bli, sier bondelagsleder Petter Harald Kimo i Rissa.

Han liker ikke de høye tallene for Ørland.

- Det er synd så mye er bygd ned på Ørlandet, men det skyldes nok utbyggingen i forbindelse med kampflybasen. Forhåpentligvis blir det bedre senere. Men jeg liker ikke at så mye dyrkajord blir brukt til boligbygging. Det skal gå an å bygge hus uten å ta så mye som en kvadratcentimeter dyrkajord, mener Kimo.