Det kan onsdagens undersøkelser muligens gi svar på.

Overingeniør ved NTNU vitenskapsmuseet Arne Anderson Stamnes skal nemlig skanne haugen med en georadar. Gravhaugen skal altså ikke åpnes fysisk. Skanningen kan imidlertid gi svar på hva som skjuler seg inni haugen som ligger like ved dagligvarebutikken på Opphaug.

En mektig mann

Snorresagaen gir oss en pekepinn på at storgården Opphaug var et maktsenter i vikingtida. Snorre Sturlasson omtaler bonden Skjegge «Jernskjegge» Asbjørnson både i Håkon jarls saga og sagaen om Olav Tryggvason. Han var uten tvil svært mektig.

Ifølge sagaen samlet han, jarlesønnen Svein Håkonsson og Ragnvald fra Ærvik på Stad hele 60 skip i slaget i Hjørungavåg i 986. I 995 ble Olav Tryggvason Norges konge. Han var andre konge ut i et forsøk på å kristne Norge. Det ville ikke Jernskjegge ha noe av.

På Frostatinget skal han ha talt kong Olav midt imot. Sagaen forteller at Jernskjegge ble drept av kongens menn utenfor døra til hovet på Mære i år 997. Ifølge Heimskringla, som ble skrevet over 200 år senere, ble liket fraktet tilbake til Ørland hvor Jernskjegge ble begravd i Skjeggehaugen på Austrått.

Fant gjenstander

I dag står gravhaugen igjen som et taust vitne om fortidens Opphaug. At det virkelig befinner seg et vikingskip i haugen er ifølge kunsthistoriker Daniel Johansen nokså sikkert. I 1870-årene ble nemlig store deler av haugen fjernet. I den forbindelse fant man båtnagler i haugen, noe som tyder på at det er snakk om en skipsgrav.

Tidligere i år ble området rundt gravhaugen skannet. Nå står selve haugen for tur. Foto: Alexander Killingberg

- Det ble i tillegg funnet bronsegjenstander samt en beinkam fra vikingtida. Det var ikke arkeologer til stede da deler av haugen ble gravd bort på 1870-tallet. Disse gjenstandene var det lensmann Buaas på Ørlandet som leverte inn, sier Johansen.

Det er usikkert hvor gammel gravhaugen på Opphaug er. Dette er noe undersøkelsene trolig vil gi svar på.

- Gjenstandene som ble funnet på 1870-tallet er trolig fra vikingtida, men deler av haugen kan likevel være eldre. Haugen kan ha blitt bygd på flere ganger. Det kan tenkes at det for eksempel er en kjernerøys i midten.

- Spennende

Et sentralt spørsmål er hvor skadet innholdet i gravhaugen ble da deler av haugen ble fjernet på 1870-tallet.

- Hva forventer du av onsdagens undersøkelser?

- Det tør jeg ikke spekulere i, men dersom du spør hva jeg håper…

- Hva håper du da?

- Jeg håper jo at vi ser konturene av en båt. Det blir spennende å se hvor mye vi kan lese av undersøkelsene.

- Forventer du noen umiddelbare svar onsdag?

- Jeg tror ikke det, men jeg skal henge på som en klegg, sier Johansen.

De innsamlede dataene må behandles og tolkes i ettertid. Dette er en kontorjobb som tar noe tid.

Mange norske gravhauger ble plyndret allerede i hedensk tid. At man så sent som på 1870-tallet fant bronsegjenstander i gravhaugen på Opphaug, tyder på at haugen ikke er plyndret. I hvert fall ikke særlig grundig.

Osebergskipet var svært godt bevart da det ble funnet i Tønsberg i 1903. Foto: NTB/Scanpix

Les mer om de historiske undersøkelsene på Ørlandet:

- Vi har funnet ting vi må se nærmere på.

Håper å finne spor etter Jernskjegges høvdingsete.

Kan være flere graver i Viklemshaugen.

Ligger det et vikingskip i denne haugen? Nå skal Daniel finne svaret.