Siste kadaverfunn som følge av bjørn ble dokumentert på Rovbasen 7. august. Kadaveret ble funnet ved Solskinnskvelven i Verran, nær grensen til Åfjord kommune. Søndag 12. august ble ytterligere to funnet i samme område. Disse var imidlertid ikke ferske. I løpet av uka vil svaret på nye DNA-prøver av bjørn komme.

Venter i spenning

- Vi har sendt inn 10-15 hårprøver til NIBIO avdeling Svanhovd, og regner med å få svar innen uka er omme, sier Tore Solli i Indre Fosen kommune.

Av disse er hele fem prøver funnet i Verran i forrige uke. Nå venter både Indre Fosen, Åfjord og Verran kommuner spent på resultatene.

- Vi er nok omtrent like spent som kommunene på testresultatene, sier Inge Hafstad ved Fylkesmannen som også følger saken tett.

For å bistå kommunene i saken, har Fylkesmannen valgt å betale for de forskutterte DNA-prøvene.

Bjørnesaken

Bjørnesaken har rullet som en ustanselig føljetong på Fosen i hele sommer. I slutten av mai ble det påvist at en bjørn hadde drept en sau i Namdalseid. Den gang innvilget ikke Miljødirektoratet skadefelling.

Så dukket en bjørn opp på Verrafjella i juni. Da ble drepte sauer funnet ved Grønlia i grenseland mellom Verran og Åfjord, ved Krokvatnet i Indre Fosen kommune samt én på innmark på Bergmyran.

Fylkesmannen innvilget skadefelling, men jakten ble resultatløs.

Noen uker senere var en bjørn på ferde i gamle Leksvik kommune. Flere titalls sau ble drept i løpet av de påfølgende ukene.

De siste ukene har sauer blitt påvist drept av bjørn i grensetraktene mellom Verran, Indre Fosen og Åfjord kommune på Verrafjella, men også så langt nord som i Flatanger.