Elleve sjøørretstammer er dødd ut eller vil sannsynligvis dø ut. Hos 71 av stammene er tilstanden mindre god. Bare to av stammene våre er sunne og friske. Dette skriver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag på sin nettside.I en oversikt i faktaboksen i saken kan du se påvirkningsfaktorene for de største bestandene på Fosen.«Stein og grus»Dette skriver fylkesmannen om hva som gjøres for å bedre situasjonen for sjøørreten:* Fiske både i elv og i sjø påvirker sjøørretbestanden. Fiske både i elv og i sjø er derfor redusert og i flere elver stoppet i Sør-Trøndelag de siste årene.* I enkelte vassdrag legges det ut stein og grus slik at det blir bedre gyteforhold for sjøørreten. Inngrep i vassdragene, som vannrør under veier og andre inngrep som hindrer fisken i å gå opp i bekker og elver, blir enkelte steder fjernet eller endret slik at fisken kan passere. I vassdrag som brukes til kraftproduksjon er det regler for hvor mye vann som skal renne i vassdraget og Fylkesmannen prøver å påvirke dette slik at en unngår at det blir for lite vann for fisken.* Mengde lakselus på sjøørret overvåkes.

Slik innhetes kunnskap