- Tiden til man kan starte akutthjelp er det som teller, ikke en politisk sentraliseringsdebatt. Når vi har vært to kommuner har det vært en kamp om å få tjenestene til sin kommune. Som én kommune, nye Ørland, må vi legge det bak oss. Hva gir best mulig tjenester til alle innbyggerne? Det må vi velge, sier opposisjonsleder Einar Aaland (H) i dagens Bjugn.

Helse Midt-Norge har gjennomført en beredskapsanalyse om ambulansetjenesten.

Deres forslag til løsning med best responstid til flest mulig innbyggere i hele Midt-Norge innebærer blant annet et flytte av ambulansestasjonen på Brekstad til Botngård.

Men helseetaten har ikke sett på forhold som samlokaliseringsfordeler. Det gjør at politikere lander på ulike konklusjoner.

Blålyssentral

Aaland sier problemstillingen om responstid og beredskap er veldig aktuell nå.

- Nye Ørland kommune har ikke råd til store nye investeringer, men er nødt til å investere i brannstasjonene våre for å lukke avvik. Nødetater har forskjellige funksjoner men rykker ofte ut på samme oppdrag, sier han.

- Utrykningstid teller, og mange steder har landet på samlokaliserte blålyssentraler. Brekstad har allerede støtte fra luftambulanse. Ambulansetjenesten er regional. Dette korter ned utrykningstiden ikke bare for større deler av nye Ørland, men også mot Åfjord og deler av Indre Fosen. Før brannplaner blir til betong må vi se på de beste løsningene for nødetatene i vår felles nye kommune. Det bør skje i fellesnemnda, sier Aaland.

- Ta opp hansken

Det er St. Olavs hospital som har ansvaret for drift og utvikling av ambulansetjenesten på Fosen. De har ikke laget dokumenter eller planverk basert på Helse Midt-Norges analyse så langt.

Det dersom man vurderer endringer i avtalene om ambulanse mellom helseforetaket og kommunene, vil det ut på høring og gjennom omfattende analyser.

- Når vi får en omfattende rapport jeg vil tro er grundig gjennomarbeidet fra Helse Midt-Norge, må vi ta opp hansken og se på hvordan vi kan gjøre ambulansetjenesten best mulig for innbyggerne, sier Fredrik Sandness (Ap), leder i komité for helse og omsorg i Bjugn.

- Det er en fornuftig tanke å se på strukturen, Når man ser på geografien trenger man ikke være ingeniør for å se at ambulanse i Botngård gir raskere respons til større deler av både nye Ørland og Fosen. Dette er noe vi bør sette oss ned og diskutere om prosessen går videre, sier Sandness.

Dagens ambulansestasjoner i rødt, teoretisk optimalisert plassering for 2030 i grønt. Foto: Helse Midt-Norge

- Sykebil ukentlig

Hilde Kristin Sandvik (H) er leder i komité for helse og velferd i dagens Ørland kommune.

- Som jordmor kjører jeg ambulanse to-tre ganger i uka. Jeg skjønner godt at en rapport som ser på responstid skaper reaksjoner. Jeg snakker også ofte med de ansatte i ambulansetjenesten, sier hun.

- Man har visst om beredskapssituasjonen i minst et tiår, også før etableringen av den nye ambulansestasjonen i Brekstad. Vurderingen man har landet på, er som Helse Midt-Norges rapport påpeker at de ikke har vurdert, at synergien med en samlokalisering med legevakten og det distriktsmedisinske senteret totalt sett gir bedre tjenester til alle innbyggerne, sier hun.

Leiekontrakt

Sandvik påpeker at Helse Midt-Norge i dag leier det kommunale bygget som ambulansetjenesten ligger i på Brekstad.

- Leieavtalen varer til 2033. Når vi ser på økonomien til Helse Midt-Norge, synes det lite aktuelt å flytte ambulansestasjonen før om mange år. Det er også kommunens lokaler som da vil tømmes. Det tilbudet vi har i dag fungerer godt, sier hun.

- Det vil være aktuelt å se på plasseringen om kanskje 20-30 år. Da vil situasjonen være annerledes enn i dag. Jeg ser selvfølgelig at responstiden til Vallersund er lenger fra Brekstad enn Botngård. Det er langt til Storfosna og Kråkvåg også, sier Sandvik.

- Presset økonomi

Knut Ring (Ap) er opposisjonsleder i Ørland kommune. Han sier det er naturlig at Helse Midt-Norge får gjennomført en rapport som baserer seg bare på responstid før man også tar for seg andre faktorer som etablerte fagmiljø som gjør at fagpersoner søker om jobb og lokalisering nær legevakt.

- Helse Midt-Norge har en presset økonomi. Årsaken til at de kjører prosesser som denne er presset på å drive billigere siden dagens regjering ikke bevilger større midler. Det går utover distriktene nok en gang, sier Ring.

- Dersom endringer blir aktuelle i kjølvannet av denne første utredningen, er det naturlig at vi diskuterer eventuelle endringer i fellesnemnda for den nye kommunen.

Ring sier som Aaland at ambulansetjenesten ikke må bli en lokaliseringsdiskusjon.

- Dette handler om å gi de beste tjenestene til innbyggerne. Det må være fokus. Fagmiljøet og fordelene ved samlokalisering med legevakt veier opp for situasjonen rundt responstid, sier Knut Ring.