«Ved utgangen av juni 2014 var det 18 390 sørtrøndere som mottok uførepensjon, en nedgang på 262 personer fra samme tid i fjor. Andelen uføre i befolkningen sank fra 9,4 prosent i 2013 til 9,2 prosent i 2014. Antallet uføre synker blant de eldste, men øker noe blant de under 29 år», skriver NAV Sør-Trøndelag i en pressemelding.– Utfordringen i ungdomsgruppen må løses i samarbeid. Forskning viser at det er viktig at NAV, helsetjenestene og videregående skole samarbeider for å bistå slik at flere ungdommer mestrer de kritiske overgangene som for eksempel overgangen fra grunnskole til videregående skole og fra skole til arbeid, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag, i uttalelsen.

Hovedtall uførepensjon i Sør-Trøndelag juni 2014: