Roan kommune har fått 100.000 kroner for tildeling til drenering, men hittil har det ikke vært noen søkere.

Kommunen oppfordrer til å søke elektronisk, og tilbyr i den forbindelse også hjelp til utfylling av søknader.

Plan er påkrevd

- Så langt er det ingen søkere, men det kan søkes ut året. Det er ofte slik at dreneringsproblemer dukker opp under onnene og må løses der og da. Dette uten at man tar seg tid til å lage noen plan, noe som er påkrevet for å få tilskudd. Det har vært noen muntlige henvendelser om ordningen, og jeg regner med at det kommer søknader utover høsten, sier fagkonsulent på teknisk og landbruk Harald Selnes i Roan kommune.

Tilskudd gis bare til drenering av areal som blir høstet. Jord som ikke blir drevet omfattes ikke av ordningen. Det kan gis inntil 1000 kroner i tilskudd for hvert dekar.