Etter å ha mottatt en rekkebekymringsmeldinger angående illustrasjonsbildet av arkitektfirmaet CF Møller,har vi sett oss nødt til å skuffe dere, eventuelt glede dere. Det blir ikke NewYork-tilstander på Brekstad.

– Illustrasjonen er humoristiskment. Vi skal ikke lage et Manhattan på Brekstad, ler Per-OlavHagen, sivilarkitekt MNAL i CF Møller.

By med karakterDet var likevel et viktig poeng med illustrasjonen.

– Ørlendingene skal ikke væreredde for å lage en by med karakter, mener arkitekten.

Han ser for seg en kompaktkystby med boliger, næring, kultur og bevertning, og en klar avgrensning motkulturlandskapet.

– Vi må få liv påtorget og kaia, og fortette i gangavstand til fergen, sier han.