De tre arkitektfirmaene som er med er C F Møller mflDyrvik Arkitekter mfl og Helen & Hard mfl.

Ørland kommune opplyser om at arkitektteamene fram mot 14. oktober skal jobbe videre med sine forslag.

De kommer da til Brekstad for å presentere sine endelige forslag med muligheter for utvikling i Brekstad for en rekke aktører.

Det vil også da inviteres til et folkemøte i tillegg til at forslagene vil stilles ut i Ørland Kultursenter.

Illustrasjon: Dyrvik Arktiekter m. fl.
Illustrasjon fra Helen & Hard m fl.