Hele neste uke vil det foregå nattflyging med F-16 i luftrommet over Trøndelag. Siste take-off vil skje før midnatt, og med høstmørket på plass så kan øvingen på nattflyging starte på kveldstid, før de aller fleste skal krype til køys.

Årstiden

For pilotene er den årlige øvingen på operasjoner etter at det har blitt mørkt av stor viktighet.

NATO-krav