Opinion utførte denne måneden en meningsmåling for Folk og Forsvar om nordmenns holdning til NATO og annet internasjonalt forsvarssamarbeid.

Målingen viser at 63 % mener at NATO-medlemskapet trygger landet. Dette er en svak nedgang fra i fjor (65%). Kvinnene er mer skeptiske til NATO-medlemskapets effekt enn mennene. Blant menn mener 71 % at medlemskapet trygger landet, mens 54 % av kvinnene mener det samme. I aldersgruppen 18-34 år svarer kun 50 % at NATO-medlemskapet trygger landet.Hvor viktig er Norges medlemskap i NATO? Si din mening i kommentarfeltet nederst i saken.

To av tre (64 %) er helt eller delvis enige i at Norge bør delta med styrker i NATO-operasjoner med FN-mandat. Dette er en nedgang fra i fjor, da tre av fire (76 %) mente det samme.–  Det er naturlig at noen er tilbakeholdne med å støtte militære operasjoner utenlands. Dette er svært alvorlige spørsmål. Norge har bidratt i flere ulike internasjonale operasjoner over lang tid, og det kan ha skapt slitasje. Regjeringen mener likevel at Norge skal bidra til internasjonal sikkerhet og stabilitet, også med militære virkemidler hvor dette er egnet, legitimt og skjer i samarbeid med andre, sier Eriksen Søreide.