Nye Ørland kommune vil ha to kommunesenter: Brekstad og Botngård. Administrasjonssted og postadresse blir Botngård, mens møter i kommunestyret skal holdes på Brekstad. Blant annet skal ordfører og rådmann i den nye kommunen ha kontorsted ved rådhuset i Bjugn.

– En prosess

Hvor i Bjugn dette blir er imidlertid under vurdering i disse dager. Allerede i februar ba formannskapet rådmannen om å vurdere Statens Hus som nytt rådhus før man tar stilling til å renovere det eksisterende rådhuset. De to byggene ligger begge i Alf Nebbs gate, rett over veien fra hverandre.

Tre måneder senere er det fortsatt ikke avgjort hva som blir rådhus i Bjugn.

– Vi har ikke konkludert, og det er en prosess å se nærmere på hvilke bygg vi er best tjent med å ha, sier rådmann Ådne Røkkum.

Bjugn kommune eier i dag begge byggene.

Behov for vedlikehold

Det nåværende rådhuset i Bjugn ble bygd på 1970-tallet og er modent for oppussing. Statens Hus ble bygd på 1990-tallet.

– Det er en del vedlikeholdsbehov ved dagens rådhus, blant annet når det gjelder vindu og ventilasjon. For oss som politikerne er det viktig å vite at det er riktig bygg før vi bruker penger på renovering, sier ordfører Ogne Undertun (Ap).

Han opplyser at Statens Hus skal være noe større i areal enn dagens rådhus.

Møtevirksomhet

– Men det er stor forskjell i alder på de to byggene, sier Undertun og peker på at de rent plassmessig vil kunne huse alle funksjonene som legges til Botngård i det eksisterende rådhuset.

Statens Hus huser i dag blant annet fysioterapi, kiropraktor – og ergoterapitjeneste i dag. Nylig flyttet restauranten Palermo inn i lokalene i første etasje. Det er også i Statens Hus at kommunestyret i Bjugn har flesteparten av sine møter.