Fellesnemnda for nye Ørland kommune vedtok i møtet torsdag 23. november en fordeling for oppgaver i to rådhus, i hvert sitt kommunesenter.

Med ett rådhus i kommunesenteret Brekstad, og ett rådhus i Botngård er senterstriden løst.

To senter

- I nye Ørland kommune skal det være to kommunesenter med forskjellig innhold og oppgaver for innbyggere og næringsliv. Kommunene har tidligere beskrevet oppgavefordeling mellom tettstedene, blant annet i tidligere fremforhandlet avtale, heter det i vedtaket fra Fellesnemnda gjorde torsdag ettermiddag.

Administrasjonssenter

Politikerne fra dagens Bjugn og Ørland kommuner vedtok at den nye kommunen skal ha administrasjonssted og postadresse Botngård. Møter i kommunestyret skal holdes på Brekstad.

Ordfører og rådmann skal ha kontorsted i rådhuset i administrasjonssenteret Botngård, men har også tilstedeværelse og kontorplass i rådhuset på Brekstad ved behov.

Nesten helt enige

Representantene i fellesnemnda brukte god tid til å snakke sammen og diskutere ordlyden og får belyst hva et vedtak om to kommunesenter og to rådhus vil innebære.

Etter en avstemning over mange ulike forslag. Til slutt gikk fellsnemnda inn for Arbeidsutvalgets forberedte forslag til siste komma og punktum.

Likelydende vedtak

De to kommunestyrene skal nå behandle saken individuelt og fatte likelydende vedtak for å stadfeste enigheten gjennom egne vedtak. Det vil etter planen være gjennomført i midten av desember.

Fellesnemnda består av 20 av kommunerepresentantene fra hvert av kommunestyrene. Dersom representantene stemmer likt i sine kommunestyrer som de har gjort i fellesnemnda, vil løsningen bli vedtatt av begge kommunestyrene med god margin.