NIVI analyse leverte i april utredningen som anbefaler én Fosen-kommune fra 1. januar 2022. Vinsand sier han ikke fulgte utviklingen på Fosen torsdag, men etter å ha fått en status fra lokalavisa, mener han fortsatt at Stortinget bør vedta én Fosen-kommune den 8. juni.

- Det vil være meningsløst ikke å tenke en helhetlig løsning, sier utrederen.

Savner klargjøring

Alternativet til én Fosen-kommune er en firedeling med Ørland-Bjugn, Rissa-Leksvik, Åfjord-Roan og Osen. Vinsand mener Fosen på sikt uansett vil bli én kommune, og er tydelig på at steget bør tas nå. Han advarer mot å bruke mye ressurser på det han kaller seriefusjoner, altså midlertidige løsninger. Utrederen synes det er tøft at Åfjord og Bjugn nå går for én Fosen-kommune, mens Leksvik og Rissa holder døra på gløtt. Ørland er heller ikke helt avvisende på lengre sikt.

- Jeg opplever staten som litt for passiv. Å etablere Fosen som en ekstrem kommunedannelse i forhold til dagens rammebetingelser krever nødvendig medvirkning fra staten.

- Jeg mener staten i det minste kunne ha klargjort muligheten for nye oppgaver til Fosen samt om det er aktuelt å igangsette et forvaltningsforsøk med flersentermodell på Fosen. Her har Fosen en unik sjanse til å bli eier av en fremtidig modell som vil være interessant for hele Distrikts-Norge, sier Vinsand.

Trenger du en repetisjon? Her er Geir og NIVIs ti grunner til å slå sammen hele Fosen.

Spent på innbyggernes mening

Geir Vinsand på scenen i Bjugn. Foto: Alexander Killingberg

Han mener det er bred faglig enighet om at én Fosen-kommune er den beste løsningen. Vinsand viser blant annet til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sin tilrådning om én Fosen-kommune etter 2020 samt fagavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

- Også leder i produktivitetskommisjonen, Jørn Rattsø, mener Fosen kommune er et nasjonalt pionerprosjekt. Mellomløsninger som en firedeling av Fosen, er faglig sett motstrøms. Slik bør man ikke drive kommuneinndeling. Stortinget kan i juni legge inn føringer for én Fosen-kommune. De kan påvirke tidsperspektivet, sette rammebetingelser for kommunen, de kan klargjøre forsøket med Fosen som en ny kommunemodell og de kan forutsette at det jobbes for de samferdselspolitiske tiltakene.

- Nå hadde det vært veldig spennende å vite hva innbyggerne på Fosen mener. Og ikke minst hva næringslivet mener. Man kunne kjørt en representativ undersøkelse i næringslivet på Fosen. I regionen er næringslivet så integrert i forvaltningen. Det er så mye investeringer og relasjoner som henger sammen, sier utrederen.

Vinsand tror Fosen blir én kommune uansett en gang i fremtida.

Ingen kommentar fra Sanner

Fosna-Folket forsøkte torsdag ettermiddag å få en kommentar fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) vedrørende de lokale vedtakene på Fosen. Lokalavisa fikk til svar fra departementet at ministeren ikke ønsker å kommentere saken i dag.

«Han vi se nærmere på vedtakene først», opplyser departementets kommunikasjonsavdeling i en epost til Fosna-Folket.

Les mer: